กลุ่มฝึกบูจินกันศรีนครินทร์ เปิดทำการสอน 4 มีนาคม 2560

by Admin

กลุ่มฝึกบูจินกันศรีนครินทร์ ภายใต้การดูแลของโรงฝึกบูจินกันประเทศไทย

เริ่มเปิดทำการสอนในสถานที่ใหม่ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560

โดยทำการสอนทุกวันเสาร์ 16.00 – 18.00 น.